Tájékoztatás a 2012. évi gépjárműátírás jogszabályairól!

Dátum:

Kedves Látogató!

Néhányan bizonyára hallotak arról, hogy idén Január 1.-től változtak a gépjármű tulajdonjog szerzést terhelő illetékek, illetve az adásvételi szerződés formátumok.

A jogszabályok az alábbiak szerint változtak:

 • Vagyonszerzési illeték: 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény - Itv.) 24. §
  (1)
  Jármű hajtómotorjának
  teljesítménye (kW)
  Jármű gyártástól számított kora
  0-3 év 4-8 év 8 év felett
  0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
  41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
  81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
  120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

  Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.
  (2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
  (3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
  (4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.
  (5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
  (6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.
  (7) A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.
 • Személyi igazolvány, meghatalmazás
 • 12 000 Ft eljárási díj (6 000 Ft új forgalmi + 6 000 Ft törzskönyv)
 • Bank levele okmányiroda felé (vételi jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlési kérelme)
  Hitelre vásárolt autóknál előfordul, hogy a tulajdonos a kölcsön visszafizetése után elmulasztja az okmányirodánál töröltetni az elidegenítési korlátozást, és ez csak az ilyen autó átírásakor derül ki. Ezért vásárlás előtt tisztázni kell, ha volt hitel az autón, akkor annak kiegyenlítését bejelentették-e az okmányirodánál? Ha ezt elmulasztották, akkor a hitel kiegyenlítését igazoló levelet vagy át kell adni az autóval, vagy még jobb, ha az eladó maga törölteti a nyilvántartásból az elidegenítési korlátozást. Csak ezután lehet az autót megvásárolni, átíratni.

Vissza